In memoriam Piet Roelofs

Actueel (28-2-2019)

Op 25 februari jl. is Piet Roelofs overleden. Piet was lid van PV Maas en Waal en is 82 jaar oud geworden.

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 2 maart om 16.45 uur in de aula van crematorium Waalstede, Staddijk 130 (bij gebruik navigatie 125) te Nijmegen. Voorafgaand aan de dienst is er tussen 16.30 en 16.40 uur gelegenheid om afscheid van Piet te nemen in vermelde aula.

Wij wensen Piets' echtgenote Riet en kinderen veel sterkte toe.

Bestuur CC Rivierenland

Terug

Sponsors CC Rivierenland